English Deutsch

Nu eindelijk speciale Tennis clubkleding

Hierdoor heeft de tennisclub een eigen identiteit& uniformiteit.

Het nadeel is meestal dat kledingsponsoring vaak niet wordt geregeld door de club maar individueel of door competitie teams zelf. Deze sponsorgelden komen meestal niet ten goede van de club. Muta sport heeft een Tenniskleding concept ontwikkeld waarbij zowel de leden, club als sponsoren voordeel hebben. De tenniskleding die we bieden is van uitzonderlijke kwaliteit en is van ons "eigen huismerk" en van erima.

Onze vertegenwoordigers kunnen u hierover goed informeren en u kunt het concept lezen op de rechterbutton.