English Deutsch

Muta sport heeft veel ervaring met sportkleding voor de overheid.

Defensie, Gemeenten, Politie, Waterschappen etc hebben altijd als eis een professionele uitstraling.

Een gemeente wil zich bijvoorbeeld optimaal profileren en dat is alleen mogelijk met een kledinglijn wat speciaal is ontworpen. Bovendien zijn de kwaliteitseisen hoog en de wijze van produceren zoals geen kinderarbeid, mileuvriendelijk etc een voorwaarde. Met onze eigen produktie kunnen we dat ook garanderen en we hebben hier ook de certificaten voor beschikbaar.