English Deutsch

We gaan uit van een shirt en short

Het beste is een doorlopend kledingfonds als basis. Trainingspakken en tassen adviseren we niet in een kledingfonds, omdat het minder goed is te beheersen met inname en kwaliteit behoud met een termijn van 5 jaar garantie.

Nu is een doorlopend kledingfonds heel eenvoudig en kost een € 1 per maand en dus € 12 euro per jaar. Afhankelijk van de keuze in kleding wordt er ook nog een buffer opgebouwd. 

Berekening

De kosten van een shirt en short zijn gemiddeld incl btw € 42,00 voor een lid over 5 jaar incl rente- en inningskosten.

Wat kost het nu echt per lid, want als club wilt u de kosten zo laag mogelijk houden voor uw leden. De leden hebben als voordeel dat op de eigen clubwebshop er niet alleen gebruik gemaakt kan worden van diverse aanbiedingen maar ook de trainingskleding in de stijl van hun eigen club kunnen kopen. Op alle aankopen ontvangt het lid een kledingfonds cashback van 5%. Onze ervaring leert dat er gemiddeld € 50  per lid op jaarbasis wordt gekocht.

 

Kledingfondsbijdrage €   12,00
Cashback per lid      -2.50
Kosten shirt en short €    9,50

 

In bovenstaand voorbeeld over 5 jaar spaart de club een buffer PER LID van:


Kledingfondinkomsten na 5 jaar   €   60,00
Investering        45,00
Buffer per lid   €  15,00

 

De buffer kan worden aangewend om bijvoorbeeld extra kleding te financieren en/of gebruikt worden op derving/diefstel op te vangen.