English Deutsch

Hybrid Block

Muta Europe B.V. en Miedema Bouwmaterialen B.V. ontvangen subsidie uit het "Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling" voor de volgende activiteit(en):

Het terugdringen van energiegebruik en daarmee samenhangende uitstoot van CO2 is een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Binnen de gebouwde omgeving zijn daarin substantiële resultaten te behalen. Dit vraagt echter om drastische veranderingen en innovaties in de bouwsector. Nieuwe technische concepten zijn noodzakelijk, zowel voor het verduurzamen van bestaande gebouwen als voor energie neutrale nieuwbouw.

MUTA en Miedema voorzien kansen in de (inter-)nationale markt met de ontwikkeling van een Hybrid Block bouwoplossing. Een geheel nieuwe bouwmethode gericht op energie neutraliteit. Idee is de ontwikkeling van een technisch nieuw bouwprincipe waarbij woningen zijn opgebouwd uit een nieuw te ontwikkelen stapelbaar ‘bouwblok’. Het beoogde eindresultaat is een energie neutrale bouwmethodiek waarmee woningen en andere gebouwen kunnen worden gebouwd.

In dit project zullen diverse werkzaamheden plaatsvinden ten behoeve van de ontwikkeling van de Hybrid Block bouwoplossing. Het project is opgedeeld in drie fases. In de eerste fase zal het bouwtechnisch onderzoek plaatsvinden. Het gaat in deze fase om het vaststellen van de bouwtechnische mogelijkheden van de beoogde bouwoplossing. Werkzaamheden betreffen o.a. berekenen van constructieve sterktes, draagkracht en onderzoek naar verbindingstechnieken. In de tweede fase zal het (technisch) ontwerp en design van alle (detail) onderdelen worden ontworpen. De derde fase richt zich op prototypen, proefopstellingen en het uitvoeren van (externe) testen.